Caracteristicile

Functiile educatiei

Educaţia, ca proces complex de modelare umană, îndeplineşte un sistem de funcţii, care, după I. Creşterea şi dezvoltarea fizică armonioasă a. Facultatea de Ştiinţe Economice. Referat Pedagogie I FUNCŢIILE EDUCAŢIEI: Clasificare și Analiză. Profesor coordonator: Student: Lect.

EDUCATIA – Functiile educatiei – EDUCATIA Definirea educatiei Educatia este una dintre notiunile al carar sens lumea considera ca 11 cunoaste bine cu.

Ştiinţe ale educaţiei program de studii: pedagogia

Functiile educatiei

Educatia – concept si sensuri Sensurile imprumutate conceptului educatie pe parcursul. Educatia – Functiile educatiei – didactica pedagogie – Educatia 1. Functiile educatiei desemneaza ansamblul de operatii si actiuni care asigura realizarea activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane la nivel de sistem. Formele şi funcţiile educaţiei. Educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate pentru formarea, dezvoltarea, modelarea. Caracteristicele Si Functiile Educatiei.

Functia fundamentala a educatiei se realkizeaza pe trtei planuri de actiune: cognitiv, axiologic si praxiologic.

Teoria si metodica culturii fizice(lectia9)

Functiile educatiei

DPPD › seminar_mogonea_remus cis01. Prin funcţiile educaţiei înţelegem rolurile pe care aceasta le are în formarea şi. Noile educaţii ca răspunsuri la sfidările lumii contemporane. Referitor la functiile educatiei, majoritatea specialistilor sunt de acord asupra. Funcţiile evaluării au o semnificaţie socială şi pedagogică.

Realizarea acestei funcţii centrale a educaţiei implică promovarea funcţiilor principale, care asigură integrarea individului în domeniile esenţiale ale vieţii. Călin relevă două categorii de funcţii ale educaţiei: funcţiile generale şi funcţiile particulare. U de Stat – ‎ Citat de 2 ori – ‎ Articole cu conținut similar EDUCAȚIA – ACTIVITATE SOCIALĂ ACORDATĂ LA. Identificarea funcţiilor educaţiei.

Elaborarea unui model a acţiunii educaţionale. Din punct de vedere sociologic educaţia îndeplineşte mai multe funcţii: 1. Socializarea – este procesul prin care o fiinţă asocială devine o fiinţă socială. Funcţia de conţinere va fi progresiv introiectată de copil, căci ea îl va ajuta să transforma conţinuturile brute în trăiri cu sens. Bion a îmbunătăţit explicaţiile privind. Predarea, învăţarea, evaluarea sunt funcţiile, laturile esenţiale ale procesului de.

Din analiza caracteristicilor şi funcţiilor educaţiei învăţământului, rezultă că.

Curs caracteristicile, functiile si formele educatiei

Functiile educatiei

Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Prin functia de transmitere a cunoasterii si de dezvoltare a capacitatilor cognitive descriem rolul pe care il are scoala in transmiterea. PEDAGOGIA este ştiinţa care se ocupă cu studiul EDUCAŢIEI. Condiţii privind funcţiile didactice şi de formare în educaţia şi formarea. O alta formă de organizare a exercitării funcţiei de formator este self-employment. Funcțiile didactice sunt: Jurisprudență.

Structura de funcţionare a activităţii de educaţie. Curriculumului educației timpurii din perspectiva integrării. FUNCŢIILE EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ”. Marian Staș, în demisia transmisă ministrului Educației.

Funcţia reprezintă esenţa unei activităţi, o realitate ce. Ideal, scop şi obiective educaţionale.