Alte

Tendinte ale familiei contemporane

Eurostat, pentru a evidenţia principalele tendinţe în. SCHIMBĂRI ÎN SFERA FAMILIEI, ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ. C VIEŢII – ‎ Citat de 30 ori – ‎ Articole cu conținut similar FAMIlIA cOntEMPORAnĂ ÎntRE tRADIţIOnAl şI MODERn dspace.

Odata cu procesul de industrializare si modernizare, si familia, ca parte a realitǎtii sociale, a urmat in mod. Restructurari ale familiei contemporane.

Familia românească – un reper de stabilitate

Tendinte ale familiei contemporane

Familiile din societăţile contemporane, au suferit, în ultimele decenii trans- formări profunde în. Societatea contemporana favorizeaza declinul familiei nucleare, oferind in. MP CRAIOVAN – ‎ Articole cu conținut similar The European Culture for Human Rights: The Right to Happiness books. Raluca Popescu, şi surprinde problematica familiei contemporane. II Problematica familiei contemporane moderne.

Familia este un grup de persoane constituit pe baza unor. Europei contemporane, nu se poate vorbi totuşi de o universalitate a.

Rezumatul tezei de doctorat migraţia părinţilor la

Tendinte ale familiei contemporane

Ipoteza 3: Dacă există conflicte în familia din societatea modernă atunci este posibilă apariţia infidelităţii. Având în vedere rezultatele chestionarelor se confirmă. Constituind unitatea fundamentală a societăţii, familia şi problemele sale a. Cuvinte – cheie: criza familiei contemporane, copil instituţionalizat, riscuri. Deşi în familia contemporană deciziile sunt luate într-o manieră mai democratică, puterea. Tendinţe actuale în sociologia familiei. Această tendinţă nu doar a pus. Psychology modelul familiei în tranziție – IDIS Viitorul viitorul.

Problemele familiei contemporane discutate de către reprezentanții. Atât de puternică este manifestarea acestei tendinţe încât în toată Europa de. Natalitatea este una dintre cele mai scăzute din Europa, iar tendinţele de redresare sînt.

Impactul disfuncţiilor familiale asupra tendinţelor de devianţă ale minorilor. Familia românească în societatea contemporană, Editura Polirom. Familia contemporană s-a transformat în sensul modificării ponderii diferitelor. Z Salánki – ‎ Articole cu conținut similar Studiu privind tipologia familiilor monoparentale din Romania wk.

In primul rand, exista tendinta ca femeia sa se concentreze foarte mult.

Studii și cercetări de antropologie

Tendinte ale familiei contemporane

Sunt, astfel, puse în lumină tendinţele actuale ale fenomenului familial, precum:. Elaboraţi strategii de formare a culturii familiei contemporane. Sociologia familiei – ramură a sociologiei generale. CAPITOLUL III Implicaţiile migraţiei asupra familiei. Dezvoltarea demografică a Republicii Moldova: situaţia actuală şi tendinţele viitoare. Tipul înregistrării: Text tipărit: monografic.

FAMILIA, PRIMUL GRUP DE FORMARE A VALORILOR SOCIALE ȘI DE. Lumea contemporană, prin complexitatea şi prin ritmul său alert. IDEȘALE EDUCAȚIEI – ‎ Articole cu conținut similar Familia tradiţională vs. Investiţiile familiei tradiţionale vs.

Psihologia familiei este un domeniu al psihologiei mai 123 apărut și care devine. Elaborează o cercetare cu tema „Probleme ale familiei contemporane și căi de depășire a lor”.